Aranyozott ezüst díszkorong

 
Hajfonatkorong

 
Aranyozott ezüstlemezes hajfonatkorong

 
Trébelt aranylemez női ruhadísz

 
Csüngődísz egy női lovas sírjából

 
Bizánci arany fülbevalópár

 
Ezüst és arany ékköves gyűrűk

 
Bronz övveretek

 
Kétélű kard

 
A kétpói ezüstcsésze

 
A kétpói ezüstcsésze palmettás díszítése

 
Aranyozott ezüst csésze

 
Lovas férfisír

 
Honfoglalás kori női lószerszám

 
"Hunor s Magyar, két dalia ..."

 
Aranyozott ezüst veretes tarsoly

 
A farkasréti tarsoly

 
A galgóci tarsolylemez 2.

 
A galgóci tarsolylemez 1.

 
A rakamazi tarsolylemez

 
A kiskunfélegyházi tarsolylemez

 
Aranyozott ezüst hajfonat korongok

 
A zempléni vezér aranyozott ezüst övveretei

 
Aranyozott ezüst övveret és szíjvég

 
Aranyozott ezüst csüngődísz 2.

 
Aranyozott ezüst szíjvég

 
Arany övveret

 
A beregszászi süvegdísz

 
Aranyozott ezüst csüngődísz 1.

 
Vezéri szablya markolatdíszei

 
Az eperjeskei tarsolylemez 1.

 
Karosi tarsolylemez

 
A bezdédi tarsolylemez 1.

 
A szolnok-strázsahalmi tarsolylemez 1.

 
A szolyvai tarsolylemez 2.

 
Karosi tarsolylemez

 
Az eperjeskei tarsolylemez 2.

 
A tarcali tarsolylemez

 
A bezdédi tarsolylemez 2.

 
A szolnok-strázsahalmi tarsolylemez 2.

 
A szolyvai tarsolylemez 1.

 
A karosi tarsolylemez

 
Állat alakú szellem a hencidai korongon

 
Életfa előtt ábrázolt állatfigura egy bronz varkocskorongon

 
Mítikus állatot ábrázoló ezüst hajfonatkorongok és rozetták Karosról

 
Hajfonatkorong az ibrányi temetőből

 
Állatalakos halántékkorongok

 
A szarvasi csuklópánt rekonstrukciója

 
Az egri fülkanál

 
A karosi ezüst övveret

 
A benepusztai aranyozott ezüst szíjvég

 
Bronz zablapálcák

 
Állatalakos aranyozott ezüstkorong és növénydíszes lószerszámveret

 
A Bécsben őrzött magyar fejedelmi szablya markolata

 
Indás-leveles díszek a bécsi szablya pengéjéről és tokjáról

 
Az iráni mitológia fantasztikus állatalakja a tiszabezdédi tarsolylemezen 1.

 
Az iráni mitológia fantasztikus állatalakja a tiszabezdédi tarsolylemezen 2.

 
Aranyozott ezüst díszkorong

 
Szarvast mintázó szíjvég

 
Aranyozott ezüstlemezes díszkorong

 
A galgóci tarsolylemez 2.

 
Sast ábrázoló övveret

 
A tiszabői varkocskorong

 
A sóshartyáni korongpár

 
Hajfonatkorong

 
Aranyozott ezüst hajfonatkarikák

 
Áttört korong állatábrázolással

 
Aranyozott ezüstcsüngős ingnyakdísz veret

 
Aranyozott ezüst csüngős veretek

 
Kettős csüngők egy előkelő asszony viseletéről

 
Itáliai dénárok, arab dirhemek, bizánci solidusok

 
Aranyozott ezüst lószerszámveretek rozettadísszel

 
Kutya-ábrázolás a kenézlői aranyozott ezüst szíjvégen

 
Aranyozott ezüst szügyelőveret

 
Aranyozott ezüst női lószerszámveretek

 
Aranyozott ezüst növénydíszes lószerszámveret

 
Női lószerszám tartozéka

 
Aranyozott ezüst lószerszámveretek

 
A zalavári templom romjai

 
Palmettadíszes mészkő tagozattöredék a veszprémi székesegyház területéről 3.

 
Palmettadíszes mészkő tagozattöredék a veszprémi székesegyház környékéről 1.

 
Palmettadíszes mészkő tagozattöredék a veszprémi székesegyház környékéről 2.

 
Mészkőtöredék körfonat és palmetta részletével Székesfehérvárról

 
Mészkőlap-töredék szalagfonattal és állatalak részletével

 
Államszervezés kori templomok 1.

 
Államszervezés kori templomok 2.

 
Államszervezés kori templomok 3.

 
Az 1019-ben István által alapított zalavári prépostság török kori alaprajza

 
A pécsváradi bencés apátsági templom altemploma

 
A pécsváradi apátság altemploma

 
Pécsvárad - az egykori bencés kolostor

 
A pannonhalmi apátság

 
István király születése a Képes Krónikában

 
Állatalakos pillérfő az esztergomi Szent Adalbert székesegyházból

 
A székesfehérvári bazilika romjai

 
A székesfehérvári királyi bazilika alaprajza

 
Szent István kőkoporsója

 
Szent István szarkofágja a székesfehérvári romkertben

 
Szent István szarkofágjának rekonstrukciója

 
Szent István törvényei az admonti kódex első lapján

 
István király és Gizella királyné megalapítja az óbudai Péter-Pál templomot

 
A koronázási palást

 
Gizella királyné keresztje

 
Részlet Gizella királyné keresztjéről

 
Erelyetartó mellkereszt

 
Aranyozott bronz ereklyetartó mellkereszt hátoldala

 
Ereklyetartó bronz mellkereszt előoldala

 
Ólomkereszt

 
Kislány nyaklánca bronz kereszttel

 
Bronz mellkereszt, átfúrt bizánci éremutánzat és vadkanagyar

 
Lél (Lehel) és Bulcsú kapitányok a német császár előtt

 
Lél a Thuróczy-krónikában

 
A jászberényi "Lehel-kürt"

 
A "Lehel-kürt" palástjának jobb oldala

 
A "Lehel-kürt" palástjának bal oldala

 
A "Lehel-kürt" palástja a barokk függesztőverettel

 
A "Lehel-kürt" palástjának részlete: vadászok

 
A "Lehel-kürt" palástjának részlete: viaskodó kentaurok

 
Szarvasvadászat a "Lehel-kürtön"

 
A "Lehel-kürt" kiterített rajza

 
Részletek a "Lehel-kürt" faragványaiból

 
A nagyszentmiklósi kincs korsói és ivókürtje

 
A nagyszentmiklósi kincs ivókürtjének rovásírása

 
A magyarok bejövetele Pannóniába

 
A magyarok bejövetele Pannóniába (részlet)

 
A regös

 
A szentgalleni kolostor a középkorban

 
A magyarok megrohanják a szent galleni kolostort

 
A szentgalleni kaland

 
A csernyigovi ivókürt 1.

 
A csernyigovi ivókürt 2.

 
A csernyigovi ivókürt részlete

 
Magyarok Kijev előtt

 
Finn és osztják párhuzamok magyar regösénekhez és siratóhoz

 
A táltos

 
Gregorián dallamok és magyar népi rokonságuk

 
Pentaton ereszkedő, kvintváltós stílusú népdal

 
A régi magyar népi dallamok jellemzői

 
A Szent Iván-napi tűzgyújtás emlékét őrző népdal

 
Regösének részlete 1.

 
Regösének részlete 2.

 
Regösének részlete 3.

 
Regösének részlete 4.

 
Szent Gellért

 
"Walther, hallod a magyarok symphoniáját, miképp zeng?"

 
Az asszonyok munkája: őrlés

 
"hallod a magyarok szimfóniáját miként hangzik..." 1.

 
"hallod a magyarok szimfóniáját miként hangzik..." 2.

 
A liturgia által megszabott szövegű gregorián ének

 
A pentatonizáló dialektus és a helyi dallamváltozatok

 
A gregorián repertoár helyi alkotása Advent első vasárnapjára

 
Az "Ave beate Stephane rex" c. antifóna kezdő sorai

 
Az "Ave beate rex Stephane" kezdetű antifóna 1.

 
Az "Ave beate rex Stephane" kezdetű antifóna 2.

 
Az "Ave beate rex Stephane" kezdetű antifóna 3.

 
Az "Ave beate rex Stephane" kezdetű antifóna 4.

 
Antifóna Szent Imre hercegről

 
Neumás feljegyzés a Pray-kódexben

 
A regös

 
A fehér ló feláldozása a Feszty-körképen

 
A szentgalleni kaland

 
Anonymus könyvének első oldala

 
A "Lehel-kürt" kiterített rajza

 
A "Lehel-kürt" palástjának jobb oldala

 
A Monomakhosz-korona

 
A joculátorok első említése Anonymus Gesta Hungarorumában