{5.} ELŐSZÓ

Az itt összegyűjtött tanulmányok az elmúlt három évtized folyamán elszórtan, ma már nehezen megközelíthető formában jelentek meg. Ezért is, meg azért is, mert egy sorozat tagjainak készültek (a magyar zeneélet történelmi térképét szerették volna felvázolni): indokoltnak látszott utólagos összefoglalásuk. Mindegyik tanulmány keletkezési idejének bélyegét hordja: a huszas-harmincas évekbeliek az akkor, többé-kevésbé romantikus nemzetszemléletét, a későbbiek főleg azét a felfogásét, melyet a kor a történelmi mozgalmak és a tömegzene kapcsolatairól vallott. De ezeken a nézeteken túl talán hasznosak lehetnek az elkövetkező kutatás számára adatgyűjtésük révén s mert elsőnek igyekeztek a régi magyar zenetörténet anyagában Bartók és Kodály nagy útmutatása nyomán eligazodni.

Budapest, 1959 őszén.