ERDÉLY TÖRTÉNETE

ELSŐ KÖTET
A KEZDETEKTŐL 1606-IG


FEJEZETEK

A {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

SZERKESZTETTE
MAKKAI LÁSZLÓ
† MÓCSY ANDRÁS

HARMADIK KIADÁS

A KÖTET SZERZŐI
BARTA GÁBOR
BÓNA ISTVÁN
MAKKAI LÁSZLÓ
† MÓCSY ANDRÁS
TÓTH ENDRE
VÉKONY GÁBOR

A MELLÉKLETEKET SZERKESZTETTE
SZÁSZ ZOLTÁN

KÉPSZERKESZTŐ
Szvoboda Gabriella

AZ ILLUSZTRÁCIÓKAT ÉS TÉRKÉPEKET RAJZOLTÁK
Balatoni János, Csonka Sándor, Kiss E. Csaba, Palovics Lajos, Váliné Pogány Jolán

© AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986

PRINTED IN HUNGARY