TOLLAM SZIVÁRVÁNYBA MÁRTOM

(FORRÁSOK AZ EURÓPAI NŐTÖRTÉNET KÖRÉBŐL
AZ ÓKORTÓL A 20. SZÁZADIG)

 

SZERKESZTETTE:
DR. KÉRI KATALIN

KÖZREMŰKÖDÖTT:
AMBRUS ATTILA JÓZSEF

 

Jelen válogatás, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formában,
csak a szerkesztő előzetes engedélyével terjeszthető!

 

Pécs, 1999. március 29.

 

TARTALOM

BEVEZETÉS

CLAUDE FOHLEN: A NŐ A TÁRSADALOMBAN

VÉLEMÉNYEK A NŐKRŐL

HÉSIODOS: MUNKÁK ÉS NAPOK
MÓZES ELSŐ KÖNYVE A NŐ TEREMTÉSÉRŐL
MÓZES ELSŐ KÖNYVE A BŰNBEESÉSRŐL
EURIPIDÉSZ: MÉDEIA
EURIPIDÉSZ: HIPPOLÜTOSZ
EURIPIDÉSZ: ANDROMAKHÉ
ARISZTOPHANÉSZ: A NŐK ÜNNEPE
ARISZTOTELÉSZ POLITIKA CÍMŰ MŰVE A NŐRŐL
STRABÓN: GEÓGRAPHIKA
SZENT PÁL AZ ISTEN ELŐTTI EGYENLŐSÉGRŐL
SZENT PÁL A NŐI VISELKEDÉSRŐL
TERTULLIANUS VÉLEMÉNYE A NŐRŐL
RÓMAI SZENT KELEMEN MÁSODIK LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ
BERNARD DE MORLAS, CLUNY SZERZETES A NŐKRŐL
KÖZÉPKORI KÖZMONDÁSOK A NŐRŐL
BOCCACCIO A NŐKRŐL
ANDRÉ MISOGYNE (NŐGYŰLÖLŐ ANDRÉ
) KÖLTEMÉNYE
CHAUCER A NŐI VÁGYAKRÓL
AENEAS SILVIUS PICCOLOMINI A NŐKRŐL
ALVARO PELAYO, FERENCES SZERZETES A NŐK HIBÁIRÓL
IV. SIXTUS PÁPA A SZŰZANYA TISZTELETÉRŐL
MALLEUS MALEFICARUM (BOSZORKÁNYOK PÖRÖLYE)
CORNELIUS AGRIPPA DE NETTESHEIM: A NŐK NAGYSÁGA ÉS FELSŐBBRENDŰSÉGE
JEAN BODIN A NŐKRŐL
TOMMASO CAMPANELLA: VITÁS KÉRDÉSEK A LEGJOBB KÖZTÁRSASÁGRÓL
JACQUETTE GUILLAUME A HÖLGYEK KIVÁLÓSÁGÁRÓL
MONTESQUIEU A NŐK SZABADSÁGÁRÓL
DIDEROT A NŐKRŐL
DE SADE MÁRKI VÉLEMÉNYE A NŐI NEMRŐL
HEGEL A NŐK KÉPESSÉGEIRŐL
NIETZSCHE AZ ÖREG ANYÓKÁRÓL ÉS A FIATAL NŐRŐL
JOHN STUART MILL VÉLEMÉNYE A NŐKRŐL
BEBEL A NŐI JELLEMVONÁSOKRÓL
BEAUVOIR A NŐI SORSRÓL

A NŐK JOGAI

KRÉTA - GORTYNA TÖRVÉNYTÁBLÁK
MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE A LEÁNYÁGI ÖRÖKÖSÖDÉSRŐL
A RÓMAI XII. TÁBLÁS TÖRVÉNYEK TÖREDÉKEI
DEMOSTHENÉS: SZÓNOKLAT APHOBUS ELLEN
PLATÓN: TÖRVÉNYEK
LIVIUS: A RÓMAI NÉP TÖRTÉNETE A VÁROS ALAPÍTÁSÁTÓL
STRABÓN: GEÓGRAPHIKA
GELLIUS A HÁZASSÁGTÖRÉS BÜNTETÉSÉRŐL
KORAI ANGOLSZÁSZ TÖRVÉNYEK
LÜBECK VÁROS TÖRVÉNYE A NŐI TULAJDONJOGRÓL
AZ ÁLLAMPOLGÁR MEGHATÁROZÁSA A FRANCIA ENCIKLOPÉDIÁBAN
BEBEL A NŐI JOGOKRÓL
MARX-AVELING A NŐK JOGAIRÓL

NŐNEVELÉS

PLATÓN A NŐNEVELÉSRŐL
XENOPHÓN A SPÁRTAI LÁNYNEVELÉSRŐL
SZENT JEROMOS A KERESZTÉNY LEÁNYNEVELÉSRŐL
CHRISTINE DE PISAN: NŐK VÁROSA
LUTHER MÁRTON A NŐI MŰVELTSÉGRŐL
BRAUNSCHWEIGI ISKOLAI SZABÁLYZAT
ROGER ASCHAM LEÍRÁSA LADY JANE GREY NEVELÉSÉRŐL
ROGER ASCHAM LEVELE
PEUTINGER, NÉMET HUMANISTA A MŰVELT NŐRŐL
AEGIDIUS ALBERTINUS A LÁNYNEVELÉSRŐL
COMENIUS A NEVELÉSRŐL
FÉNELON: A LEÁNYOK NEVELÉSE
HOGYAN NEVELJÜK A LÁNYOKAT?
ROUSSEAU: EMIL
MARY WOLLSTONECRAFT: A NŐK JOGAINAK KÖVETELÉSE
STENDHAL A NŐK TANÍTTATÁSÁRÓL
SARAH BERNHARDT: AZ INTERNÁTUSBAN
BEBEL A LÁNYNEVELÉSRŐL

MAGÁNÉLET, HÁZASSÁG

HOMÉROSZ: ÍLIÁSZ
HOMÉROSZ: ODÜSSZEIA
MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE
MALAKIÁS KÖNYVE
PLATÓ
N A NŐ- ÉS GYERMEKKÖZÖSSÉGRŐL
EURIPIDÉSZ: MÉDEIA
EURIPIDÉSZ: ANDROMAKHÉ
ARISZTOPHANÉSZ: LYSISTRATE
DEMOSTHENÉS: SZÓNOKLAT NEAERA ELLEN
PLAUTUS A FÉRFI ÉS NŐ EGYENLŐSÉGÉRŐL
SZENT PÁL A HÁZASSÁGRÓL
OVIDIUS A SZERELEMRŐL
IUVENALIS SZATÍRÁI
PLUTHARKOSZ TIBERIU
S GRACCHUS ELJEGYZÉSÉRŐL SZÓLÓ LEÍRÁSA
PLUTARKHOSZ A HÁZASSÁGI ESKÜRŐL
PLUTARKHOSZ AZ ESKÜVŐI SZOKÁSOKRÓL
ROGER DE CAEN A HÁZASSÁGRÓL
ALICE PERE YORKBAN
PIERRE DE ROUBAIX, BURGUNDI NEMES A FELESÉG JOGAIRÓL, KÖTELESSÉGEIRŐL
AZ ELSŐ ÉJSZAKA JOGÁRÓL SZÓLÓ NOR
MANDIAI RENDELKEZÉS
ALBERT SCHEURL BOROSZLÓI (WROCLAW) POLGÁR FELESÉGÉNEK LEVELE
ALBERTI: A CSALÁDRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK
NAVARRAI MARGIT TÖRTÉNETE A HŰTLEN ASSZONYRÓL
LUTHER A JÓ FELESÉGRŐL
EGY ANGOL MŰ A HÁZASSÁGRÓL
GRIFFITH CSALÁDI KALAUZA ANGLIÁBAN
KATEKIZMUS FÉRJHEZ ADANDÓ LEÁNYOKNAK
DIDEROT A HÁZASSÁGI TÖRVÉNYEKRŐL
JOHN STUART MILL A HÁZASSÁGRÓL
BEBEL A HÁZASSÁGRA NEVELÉSRŐL
MARX-AVELING A HÁZASSÁGRÓL
II. JÁNOS PÁL PÁPA LEVELE

ANYASÁG

SÁMUEL ELSŐ KÖNYVE
OVIDIUS: HŐSNŐK LEVELEI - CANACE MACAREUSNAK
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK
FICHTE AZ ANYASÁGRÓL
GEORGE SAND VALLOMÁSAI
CHARLOTTE PERKINS GILMAN: A NŐ GAZDASÁGI HELYZETE
ELLEN KEY: A GYERMEK ÉVSZÁZADA
II. JÁNOS PÁL PÁPA AZ ANYASÁGRÓL ÉS SZÜZESSÉGRŐL

ERKÖLCS, PROSTITÚCIÓ

EURIPIDÉSZ: ANDROMAKHÉ
COR
NELIUS NEPOS A RÓMAI ERKÖLCSÖKRŐL
SENECA A VÁLÁSRÓL ÉS A TISZTESSÉGRŐL
PETRONIUS EGY BORDÉLYHÁZRÓL
IUVENALIS SZATÍRÁI
SUETONIUS AUGUSTUS NŐÜGYEIRŐL
GELLIUS AZ ISZÁKOS NŐKRŐL
BARBERINO AZ ERKÖLCSÖS VISELKEDÉSRŐL
VESPASIANO DA BISTICCI A NŐK HELYES VISELKEDÉSÉRŐL
MARIVEAUX A PÁRIZSI POLGÁROK ERKÖLCSEIRŐL
FICHTE A NŐK ERKÖLCSEIRŐL
MARX ÉS ENGELS: A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYA
BEBEL A PROSTITÚCIÓRÓL
MARX-AVELING A NEMISÉGRŐL
MARX-AVELING A PROSTITÚCIÓRÓL

NŐGYÓGYÁSZAT, EGÉSZSÉG, BETEGSÉG

MÓZES HARMADIK KÖNYVE A SZÜLŐ NŐRŐL
HIPPOKRATÉSZ A NŐI TESTRŐL
CARUS A FOGAMZÁSRÓL
AZ ANGOL "TROTULA"
LAURENT JAUBERT, III. HENRIK TANÁCSADÓJA ÉS ORVOSA A NŐKRŐL
ANNA, SZÁSZ VÁLASZTÓFEJEDELEMNÉ A SZÜLÉSRŐL
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK
MADAME SÉVIGNÉNÉ GRIGNANNÉNAK 2.
ENGELS AZ ANGOL NŐK EGÉSZSÉGÉRŐL
BEBEL A PROSTITUÁLTAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL
MARX-AVELING A NŐI BETEGSÉGEKRŐL

NŐI MUNKA

HOMÉROSZ: ODÜSSZEIA
HÉSIODOS: MUNKÁK ÉS NAPOK
PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE
PLATÓN A NŐI MUNKÁRÓL
XENOPHÓN A HÁZTARTÁSRÓL
STRABÓN: GEÓGRAPHIKA
C
ARUS A NŐI MUNKÁRÓL
CHRÉTIEN DE TROYES: YVAIN VAGY AZ OROSZLÁNOS LOVAG
FRANCISCA, KÖZÉPKORI SEBÉSZNŐ ENGEDÉLYE
ANGLIAI RENDELET A NŐK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL
FITZHERBERT EGY ANGOL GAZDASSZONY TEENDŐIRŐL
AZ "ANGLIA TÜKÖRE" (SPECULUM BRITANNIAE) A NŐI MUNKÁRÓL
LADY HOBY, ANGOL NEMESASSZONY NAPI MUNKÁI
BEBEL A NŐI MUNKÁRÓL
CHARLOTTE PERKINS GILMAN A NŐI MUNKÁRÓL
ELLEN KEY A NŐI MUNKAVÉGZÉSRŐL

SZABADIDŐ

HOMÉROSZ: ODÜSSZEIA
A RÓMAI "SPORTLADY"
SUETONIUS A RÓMAI SZÓRAKOZÁSOKRÓL
JEAN BOUCHET A NŐK SZABADIDEJÉRŐL
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE BUSSY RABUTIN GRÓFNAK
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK 1.
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK 2.
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK 3.

DIVAT

RUHAVISELET

ARISZTOPHANÉSZ: LYSISTRATE
PLAUTUS A NŐI RUHÁKRÓL
OVIDIUS A "MODERN" SZÉPSÉGIDEÁLRÓL
STRABÓN: GEÓGRAPHIKA
SENECA AZ ÉKSZEREKRŐL ÉS RUHÁKRÓL
APULEIUS A BÁLI ÖLTÖZÉKRŐL
NŐI RUHAVISELET A RÉGI RÓMÁBAN A DIGESTA SZERINT
MENYASSZONYI ÖV A RÉGI RÓMÁBAN
THANGMAR LEÍRÁSA THEOPHANU HERCEGNŐ RUHÁJÁRÓL
HARTMAN VON ANE A DIVATRÓL
NÜRNBERGI RENDELET
IV. HENRIK ANGOL KIRÁLY RENDELETE
CATERINA STROZZI KELENGYÉJE - MARCO PARENTE NAPLÓJA ALAPJÁN
ALESSANDRO PICCOLOMINI A DIVATRÓL
MENYASSZONYI RUHA ANGLIÁBAN
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK 3.
GEORGE SAND VALLOMÁSAI

HAJVISELET

OVIDIUS A NŐI HAJVISELETRŐL
MENYASSZONYI HAJVISELET A RÉGI RÓMÁBAN
SEBASTIAN BRANDT A HAJÁPOLÁSRÓL
CASOLA MILÁNÓI PAP NAPLÓBEJEGYZÉSE A HAJVISELETRŐL
VECELLIO A HAJÁPOLÁSRÓL
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK 1.
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE GRIGNANNÉNAK 2.
LA TROCHE-NÉ LEVELE MADAME SÉVIGNÉNEK
MADAME SÉVIGNÉ LEVELE

SZÉPSÉGÁPOLÁS

PLAUTUS A SZÉPÍTKEZÉSRŐL
OVIDIUS "KOZMETIKAI TANÁCSAI"
ALESSANDRO PICCOLOMINI A SZÉPSÉGÁPOLÁSRÓL
EMILIA PIA LEVELE ISABELLA D'ESTÉHEZ

NŐKÉRDÉS

EGY "EMANCIPÁLT NŐ" AZ ÓKORI RÓMÁBAN
CHODERLOS DE LACLOS A NŐKRŐL
FEMINISTA NYILATKOZAT A 17. SZÁZADI ANGLIÁBAN
OLYMPE DE GOUGES: NŐI JOGOK NYILATKOZATA
BEBEL A NŐKÉRDÉSRŐL
MARX-AVELING: A NŐKÉRDÉS
ELLEN KEY A NŐKÉRDÉSRŐL