ELSŐ KÖTET
A–E


FŐSZERKESZTŐ
ORTUTAY GYULA

SZAKSZERKESZTŐK
BODROGI TIBOR, DIÓSZEGI VILMOS, FÉL EDIT, GUNDA BÉLA, KÓSA LÁSZLÓ, MARTIN GYÖRGY, ORTUTAY GYULA, PÓCS ÉVA, RAJECZKY BENJAMIN, TÁLASI ISTVÁN, VINCZE ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ
BUDAPEST 1977

KÉSZÜLT AZ AKADÉMIAI KIADÓ LEXIKONSZERKESZTŐSÉGÉBEN AZ MTA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORT IRÁNYÍTÁSÁVAL

A LEXIKONSZERKESZTŐSÉG VEZETŐJE
KICSI SÁNDOR

A LEXIKON KÉSZÍTŐI
NAGY OLIVÉRNÉ (felelős szerkesztő)
CSIKÓS MAGDOLNA (a felelős szerkesztő munkatársa)
KOROKNAY ISTVÁN (képszerkesztő)
KÁDÁR JÓZSEF (a képszerkesztő munkatársa)
MÁTÉ KÁROLY (műszaki szerkesztő)
SÜLE JENŐ (nyelvi szerkesztő)

ISBN 963 05 1285 8 sorozat
ISBN 963 05 1286 6 I. kötet

© Akadémiai Kiadó, Budapest 1977
Printed in Hungary