butellás bormérés

termelők által gyakorolt italmérés. Az 1888: XXXV. tc. úgy szabályozta az italmérési jog gyakorlását, hogy a termelők bizonyos összeg lefizetésével évente megválthatták az állami monopóliummá lett italmérési jogot. E megváltás ellenében saját termésű borukat „kis mértékben” (100 literen aluli mennyiségben) egész évben át mérhették. Ivóhelyiséget azonban nem tarthattak fenn, csak utcán át, „zárt edényben” árusíthattak. Innen ered a butellás bormérés elnevezés. E törvény hatálya és ezzel a gyakorlata is a felszabadulás után szűnt meg. (→ még: kocsmálás)