Abafi Lajos, Aigner (Nagyjécsa, 1840–Bp., 1909)

népdalgyűjtő, irodalomtörténész, könyvkiadó, bibliográfus. Feltehetően az „atyai jóbarátjának” nevezett és a népdalokat is gyűjtő Pesty Frigyes keltette fel érdeklődését a népköltészet iránt. A ballada elmélete c. tanulmánya 1865-ben elnyerte a Kisfaludy Társaság dicséretét. A dualizmus korában a magyar folklórgyűjtés egyik legkiemelkedőbb központi szervező egyénisége volt. Különösen mint a Figyelő c. folyóirat szerk.-je (1876–90) fejtette ki ilyen irányú tevékenységét. – F. m. A magyar népdalról (Pest, 1872). – Irod. Pogány Péter: Szájhagyomány-mentésünk elfelejtett korszaka és szervezője. Megkerült Abafi–Kálmány sajtórakész gyűjteménye (Ethn., 1954).