Aki motollát csinál, meghal!

trufa az asszonyi lustaságról. Egy asszony, aki nem akar fonni, elküldi férjét az erdőbe, hogy motollát faragjon neki. Maga más úton elébe kerül, elrejtőzik egy bokorba, s mikor férje odaér, kiabálni kezd: Aki motollát csinál, meghal! A férj azt hiszi, isten szólott hozzá (→ Gémes Gál), s dolgavégezetlenül hazamegy. Az asszonynak nem kell többé fonnia. (→ rest fonóleány, a). (AaTh, 1405. Ellentett párja AaTh, 1380.) Indiai eredetű, reneszánsz novellagyűjteményekből Európa-szerte ismert történet. Nálunk a szájhagyományból szórványosan került feljegyzésre.