csárdás egyedül

a Felső-Tisza vidéki → szóló verbunk egyik elnevezése, híven tükrözi, hogy az új táncstílus páros és férfitánca, azaz a → csárdás és verbunk a népi tudatban is elválaszthatatlanul összefonódik. A csárdás egyedül motívumkincse lényegében azonos a csárdás motívumaival, szerkezetileg azonban sűrítettebb, megformáltabb, amint ez a csárdás párelengedős figurázásában is jellemzi a férfi táncát. – Irod. Pesovár Ferenc: Tyukod táncai és táncélete (Bp., 1954); Martin György–Pesovár Ernő: A magyar néptánc szerkezeti elemzése (Tánctud. Tanulm., 1959–60, Bp., 1960); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–IV., Bp., 1970).

Csárdás egyedül táncírása

Csárdás egyedül táncírása