Alexics György (Arad, 1864–Bp., 1936)

román származású nyelvész, irodalomtörténész. 1891–1922 között a Keleti Akadémia tanára. 1897-től a bp.-i egy.-en a román nyelv és irodalom magántanára. A forradalmak idején tanúsított baloldali magatartása miatt 1920-ban megfosztották az előadás jogától. 1922-ben ment nyugdíjba. Folyóiratokban és önállóan számos, a román nyelvvel és irodalommal, a magyar–román nyelvi kapcsolatokkal foglalkozó cikke és tanulmánya jelent meg magyarul és románul. Népmeséket fordított románból magyarra. Széles látókörű, tárgyilagos összehasonlító tanulmányt írt a magyar és román népballadák kapcsolatairól (Ethn., 1897).