alkalmazás

valamely műalkotásnak más műformában történő előadása (pl. fordítása, eredeti verses alkotás átültetése prózába, irodalmi mű feldolgozása filmre, zenében, képzőművészetben stb., tehát „fordítás” – szemiotikai értelemben). Az általános és ágazati esztétikának e fontos fogalmát a folklorisztika elmélete nem tette magáévá, ill. más terminológia rendszerében tárgyalja (→ átadás, → átvétel, → folklorizáció, → folklorizmus stb.). alkalmazásnak tekintendő a díszítőművészetben kialakított ornamentika és forma más és más anyagban történő megjelenítése.