egeres tánc

játékos, fogócskázós páros tánc (→ páros táncok), amelyben a csalogató lány az egér, s a kergető legény a macska. Apor Péter szerint – aki a → kontratáncok közé sorolta – a 18. sz. elején az erdélyi nemesi udvarok kedvelt tánca volt. A kergetőző pár az álló nők és férfiak szemben álló sorfala közt, ill. azon kívül táncolt. Ez a térrend a német sövénytáncra emlékeztet, a táncosok szoros fogásának hiánya és a csalogató mozgás viszont páros táncaink visszatérő s igen elterjedt mozzanata. (→ még: csalogatás, → csárdás) – Irod. Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae (Monumenta Hung. Hist., XI. Pest, 1863).