egytelkes nemes, kurialista, hétszilvafás nemes

a → kisnemesek alsó kategóriájához tartozó, egyetlen telkén parasztmódra élő és gazdálkodó nemes. Nem voltak jobbágyai és jobbágytelkei (→ jobbágytelek), legfeljebb néhány birtoktalan → zsellér szolgálta. A nemesi társadalomban az egytelkes nemesnél alacsonyabb státusban már csak a jobbágytelken ülő, ún. bocskoron nemesek voltak. – Irod. Szabó István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből (Bp., 1948); Szabó István: A középkori magyar falu (Bp., 1969).