előírás

A → népi hitvilágban jellemző a hiedelmek előírás formájában való megfogalmazása és hagyományozódása. Megfogalmazódhat így bármilyen mágikus eljárásról szóló tudósítás (pl. „Hogy a gyereket ki ne cseréljék, a gyermekágyas minden este imádságot mondjon”), de valódi előírás esetén adott tevékenységek körülményeinek megszabásáról van szó: amikor a tevékenységet végző személy a hagyomány megszabta lehetőségek közül egyet választhat. Az előírások megtartásának mértéke igen változó. Az előírások egy része tisztán hiedelem jellegű, más része mindennapi eljárások hiedelem jellegű kísérő eleme vagy indoklása. A magyar népi hitvilág legelterjedtebb előírásfajtái: 1. A munkavégzés körülményeire vonatkozók: előírt időpont (pl. holdfázis, a hét, a hónap meghatározott napja, naptári jeles nap, napszak; pl. fát metszeni holdtöltekor kell, hogy jól teremjen; a szántást hétfőn kell kezdeni, hogy jól sikerüljön; → még: nevezetes időpontok). A munkavégzés előírt módja (pl. búzavetésre menet a vetőzsákok hátrafelé nézzenek, hogy majd a magtárba siessen a gabona). előírt személy (pl. ha nem akar sikerülni a vaj, szűz lány köpülje). – 2. Az emberi élet nevezetes eseményeire vonatkozók (pl. lány első pendelyét szögre akasztva kell tartani hogy majd sok kérője legyen; a fiút első gatyája ráadásakor eketaligára kell állítani, hogy majd jó szántó legyen). – 3. Valamilyen → mágikus eljárás előírt időpontja (pl. az → agos gyereket napkelte előtt kell megfürdetni), módja (pl. szemmel vert gyereket fürdetés után a pendely visszájával kell megtörölni), előírt számban való ismétlése (pl. a gyógyító ráolvasást háromszor kell elmondani), előírt végzője (pl. torokbetegséget olyan asszony gyógyítson, aki megfogta a → Szent György napja előtt talált gyíkot). Az eljáráshoz felhasznált → mágikus tárgy készítésének, ill. származásának előírt körülményei (pl. gyulladt tehéntőgy gyógyítására olyan kaszakövet kell használni, amely a → karácsonyi asztalon volt). – 4. Nevezetes időpontokra vonatkozók: pl. első mennydörgéskor a fejet falba kell verni fejfájás megelőzésére; újév napján disznóhúst kell enni, mert a disznó előre túrja a szerencsét. – Az előírások létrejöttében és fennmaradásában sokféle, különböző korú és eredetű – egymással is összefonódó – tényező játszott közre. Ezek közül a magyar anyagot tekintve legfontosabbak a következők: Bizonyos → tilalmak megtartása egyúttal egy előírás megtartását is jelentheti, mivel az előírás és tilalom sok esetben egyazon tevékenység előírt és tiltott körülményeit fejezi ki (pl. pénteken tésztát kell enni, és nem szabad húst fogyasztani). – Bizonyos racionális eljárások kimenetelének bizonytalanságát mágikus kísérő cselekményekkel vélték biztosabbá tenni. – Az év jeles napjaira, valamint a hét napjaira vonatkozó elképzelések, továbbá az ünnepek történetével kapcsolatos tényezők kialakították a bizonyos időpontokban előnyösebben végezhető cselekmények hagyományát (így pl. a Szent György-napot „boszorkányos” jellege miatt alkalmasabbnak vélték tejvarázslásra, mint más napokat; → András napja „évkezdő” jellege miatt a következő évre vonatkozó szerelmi jóslásra megfelelő időpont). – Bizonyos mágikus kísérő cselekmények a hozzájuk fűződő hit szerint bármilyen tevékenység hatását fokozzák (pl. meztelenség, szótlanság, ruha kifordítása, az eljárások bizonyos számban való megismétlése stb.). Ezek gyakran lesznek egy-egy eljárás előírásszerű kísérőjévé. Az analógia hitén alapuló elképzeléseknek megfelelően ajánlatos az eljárás folyamatának vagy céljának valamelyik eleméhez hasonló kísérő cselekményt elvégezni (pl. búzavetés után a vetőzsákot fel kell dobni, hogy a búza magasra nőjön). Az időpontok megszabásában is lehetett szerepe az analógiának, többek között a holdjáráshoz való igazodás is ezen alapszik. – A munkaritmus szabályozására való törekvés alakította ki azt a hagyományt, hogy az objektíve optimális időszakon belül egy bizonyos időpontban kell pl. egy bizonyos munkát elvégezni, amihez mintegy indokolásképpen hiedelem jellegű magyarázat fűződött. A bármiféle okkal létrejött előírásokra jellemző, hogy könnyen kaphatnak másodlagosan hiedelem jellegű magyarázatot (pl. lakodalomban kását kell enni, hogy termékeny legyen az új pár), a másodlagos magyarázatot megtéve az eljárás céljának.