etnosz <gör. ’nép’>, etnikum

„...olyan emberek történelmileg kialakult együttese, akik közös, viszonylag stabil kulturális vonásokkal rendelkeznek, tudatában vannak egységüknek, valamint más hasonló együttesektől való különbözőségüknek” (Ju. V. Bromlej). Minthogy történetileg kialakult csoport, ezért történetileg változó is, változhatnak mind összetevői, méretei, mind az általa hordozott kultúra, noha egyes jegyek folyamatossága a kulturális állandóság látszatát keltheti. Az etnosz az etnográfia egyik fontos vizsgálati területe, kutatja kialakulását, létfolyamatait és az általa kialakított, ill. hordozott kultúrához való viszonyát. Az etnosz által birtokolt kultúra összességében, de nem minden elemében etnikusan jellemző. Az etnikailag jellemző kulturális elemek az → etnikus specifikumok, amelyek megállapítása a kultúrák összehasonlító és történeti elemzésével lehetséges. – Irod. Barabás Jenő: Kartográfiai módszer a néprajzban (Bp., 1963); Bromlej, Ju. V.: Etnosz és etnoszociális szervezet (Gunda Béla, Bodrogi Tibor és Tálasi István hozzászólásával, Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1971).