etnoszociológia

a skandináv országokban, német nyelvterületen és Izraelben művelt tudomány, a → szociálantropológia rokona. Tárgyát elméletileg valamennyi élő, kihalt és történeti nép, gyakorlatilag a törzsi és népi társadalmak társadalmi viszonyainak történeti szempontú, összehasonlító vizsgálata alkotja. A szociálantropológiától az különíti el, hogy élesen elutasítja a kulturális relativizmust és a világtörténelem egységének alapján áll, valamint hogy az etnoszociológiai kutatásokban központi helyet kap a jellegében változóként felfogott → etnosz tanulmányozása. Egyidejűleg az etnoszociológia szemben áll a kultúrtörténeti néprajzban elterjedt indeterminista történetfelfogással, a tárgyak, a szellemi termékek és a társadalmi háttér összefüggését hangsúlyozza. – Irod. Eskeröd, Albert: „Folk society” and „Western Civilization”. A Suggestion to the Study of European Folk Cultures (Folkliv, 1953–54); Rudy, Z.: Zentralprobleme der Ethnosoziologie (VII. Mezsdunarodnij Kongressz Antropologicseszkih i Ethnograficseszkih Nauk. Tom. IV. Moszkva, 1967).