andalgó

a → népies műtáncok jellegzetes motívuma, változatai gyakoriak a paraszttáncokban is. Az andalgó motívum egyik első leírását Kilányi Lajos végezte el, amikor Szőllősi-Szabó Lajos körtáncát közölte (1845). – Irod. Róka Pál: A táncművészet tankönyve (Bp., 1900); Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Szentpál Olga: A csárdás. A magyar nemzeti társastánca XIX. század első felében (Bp., 1954).

Andalgó táncírása

Andalgó táncírása