Anzeiger der Ethnographischen Abtheilung des Ungarischen National-Museums

a Néprajzi Múzeum német nyelvű folyóirata. A → Néprajzi Értesítőben 1902–1916 között megjelent cikkek és tanulmányok hosszabb-rövidebb kivonatát közölte gazdag illusztrációs anyag kíséretében. Utolsó száma 1922-ben jelent meg. Szerkesztői voltak: Semayer Vilibáld (1903–1916), Bátky Zsigmond (1922).

Az Anzeiger der Ethnographischen Abtheilung des Ungarischen National-Museums címlapja

Az Anzeiger der Ethnographischen Abtheilung des Ungarischen National-Museums címlapja