abszurd <lat. ’képtelen, lehetetlen’>

az esztétikai ábrázolás sajátos módszere, a hagyományos logikai törvények semmibe vétele az előadás ábrázolásában. Folklórbeli jelenlétének kérdése nem tisztázott. A mitikus-fantasztikus-hiperbolizáló megjelenítés, ha csupán egy-egy konkrét alkotásra vagyunk figyelemmel, abszurdnak tűnhet; az alkotástörténeti elemzés azonban ennek tételezését kizárja: ezek a mozzanatok a gondolkodás történetileg kialakult alapvető szabályainak megfelelően érvényesülnek az alkotásokban. Az ún. → hazugságmesék csoportja azonban, továbbá a → gyermekfolklór egyes alkotásai, az anekdota groteszkre hangoltsága stb. óvatosságra intenek az abszurd folklórbeli jelentkezésének megítélését illetően; végleges választ csak speciális kutatások eredményeitől várhatunk.