Acta Comparationis Litterarum Universarum

Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok