Arany A. László, Anzelm (Betlér, 1909–Rozsnyó, 1968)

nyelvész, a modern magyar nyelvészet úttörője, a szlovák nyelvjáráskutatás egyik megalapítója. A pozsonyi egy.-en filozófiát, magyar és szláv nyelvészetet tanult. 1936-ban a pozsonyi egy. Dialektológiai Intézetének vezetője lett. 1938–1944 között az önálló Szlovákiában a magyar kulturális élet egyik vezéralakja, a Szlovákiai Magyar Közművelődési Egyesület vezetőségi tagja, az Egyesület néprajzi kutatócsoportjának vezetője. Szerk. a Szlovákiai Magyar Közleményeket. A II. világháború után elvesztette állását és kiszorult a tudományos életből. Visszavonultan élt Rozsnyón, de a halála előtti években ismét magas színvonalú általános nyelvészeti tanulmányokat publikált. Szlovákiai magyar népköltési gyűjteménye kéziratban maradt. – F. m. A szlovákiai magyarság néprajza (Pozsony, 1941). – Irod. Szépe György: A.A.L. (Nyelvtud. Közl., 1970).