Arany Ábécé

protestáns népiskolákban tankönyvként használt verses életszabályok gyűjteménye. Magyar nyelvterületre Ny-európai forrásokból került. Különösen a múlt században népszerű, számos kiadást ért meg. Előfordult, hogy még századunk elején is tanították falusi iskolákban. Nevét onnét kapta, hogy az egyes versszakok kezdőbetűi a teljes ábécét adják ki. Pl: „D. Dolgozzál, tanulj serényen, jó kedvvel, nem tunyán, kényen... F. Fogadást csak okosan tégy, de aztán szódnak ura légy. G. Gondot másokról is viselj, és ne csak magadra ügyelj ...” – Irod. Szuhai Benedek: Arany ÁBC (Sárospataki Lapok, 1899); Fél Edit–Hofer Tamás: Proper Peasants (Chicago, 1969).