Aranykert

Csallóköz régi, ma már elhomályosult névváltozata. Romantikus ihletettségű, mitológiai értelemzését Ipolyi Arnold kísérelte meg egy, a helyi hagyományokat is felhasználó csallóközi szerző munkája alapján, de utalt arra is, hogy Bél Mátyás pozsonyi notitiájában (Notitia Hungariae novae historico-geographica, Bécs, 1735–42) az → aranymosással hozta kapcsolatba. – Irod. Ipolyi Arnold: Magyar mythologia (Pest, 1854).