arányosítás

a több tulajdonos felosztásra kerülő közös birtokából a résztulajdonosokra eső birtokhányad megállapítása. Arányosításra leggyakrabban a 19. sz. első felének úrbéri → birtokrendezései és a jobbágyfelszabadítás földtulajdont érintő rendelkezéseinek végrehajtása alkalmával került sor. Gyakran tagosítással járt együtt. (→ még: elkülönítés, → közbirtok) – Irod. Simonffy Emil: A parasztföld és a tagosítás (A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában, szerk. Szabó István, 1848–1914, I., Bp., 1965).