Asbóth János (Szatumik, 1845–Vidafalva, 1911)

mérnök, író, útleíró. A bp.-i egy.-ről 1863-ban összeesküvés vádjával kizárták, műegy.-i tanulmányait Zürichben fejezte be. 1866-ban a Klapka-légióban harcolt. 1867-ben főjegyző volt Krassó megyében, majd titkár a Honvédelmi Min.-ban. 1872-ben állásáról lemondott. Később újságíró, 1887–1901 között ogy.-i képviselő volt. Az 1881–82. évi egyiptomi és palesztinai, valamint az 1886. évi boszniai és hercegovinai útjáról készített leírásai értékes történeti, földrajzi és néprajzi adatokat tartalmaznak. Útleírásai tudományos értékének elismeréseként 1892-ben az MTA levelező tagjává választották. – F. m. A Zaharától az Arabáhig. Utazás Egyiptomban és Palestinában (Bp., 1883); Bosznia és Hercegovina (I–II., Bp., 1887). – Irod. Agárdi Ferenc– Borsody Bevilaqua Béla: Régi magyar világjárók (II., Bp., 1955).