Adattári Értesítő

a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárának értesítője, néprajzi folyóirat. Feladata, hogy kapcsolatot tartson fenn az → önkéntes gyűjtőkkel, széles körben népszerűsítse az Országos Társadalmi Néprajzi Gyűjtést, tájékoztasson az önkéntes gyűjtés terén országszerte történő eseményekről. Híreken és beszámolókon kívül rövid néprajzi cikkeket is közöl. 1952-ben Morvay Péter szerkesztésében évi négy számban, rotaprint technikával készült folyóiratként indult, utóbb rendszertelenül jelentek meg füzetei.