atyafiság

számon tartott vérrokonság, a rokonság meghatározott körét jelölő szó, amely jelölheti csak az apaági vérrokonokat, együtt az apai és anyai ági vérrokonokat, de tágabb értelemben a vér- és műrokonokat is. „Sógorság, komaság, magyar atyafiság” vagy „Sógorság, komaság nem nagy atyafiság”. A jogi és egyházi nyelvhasználatban igen gyakran használt szó a rokonság jelölésére, pl. → osztályos atyafiság, → atyafiságos egyezség, vagy atyámfiai az úrban stb. Rokon megjelölésére használatos választékos stílusban az atyafi megszólítás, vagy ugyancsak választékos az „atyafiságos szeretettel” befejezett levél. Az „atyafi” megszólítás, amennyiben nem azonos társadalmi osztályú s nem rokon ember mondja, nem éppen sértő, de lenéző színezetű. (→ még: rokonság) – Irod. Fél Edit: A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson (Érsekújvár, 1944).