Bertók János (Piliny, Nógrád m. 19. sz.)

faragó, a → palóc áttört bútor egyik korai mestere. Munkásságát az 1880–90-es évekből ismerjük. A Néprajzi Múz.-ban őrzött kanáltartója 1885-ből datált. Kitűnik változatos témaválasztásával (pl. szántó, vető, szénagyűjtő, famunkás) és karakterükben jól visszaadott figuráival. Egyes bútorfaragásai grafikai előképek, így katonai emlékképek, képeskönyv hatását mutatják (lovasok, egzotikus állatok). – Irod. Nyáry Albert: Piliny néprajzi vázlata (Népr. Ért. 1909); Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (V., Bp., 1922).

Asztal kávájának részlete: szénamunkára vonuló parasztok (19. sz. vége, Bertók János alkotása) Bp. Néprajzi Múzeum

Asztal kávájának részlete: szénamunkára vonuló parasztok (19. sz. vége, Bertók János alkotása) Bp. Néprajzi Múzeum

Asztal kávájának részlete, áttört táblákon szántás és vetés jelenete (19. sz. vége, Bertók János munkája) Bp. Néprajzi Múzeum

Asztal kávájának részlete, áttört táblákon szántás és vetés jelenete (19. sz. vége, Bertók János munkája) Bp. Néprajzi Múzeum