Agrártörténeti Szemle

az MTA Agrártörténeti Bizottságának folyóirata (1957–). Főszerk.-je Lázár Vilmos (1957–73), Hoffmann Tamás (1974–). Felelős szerk.-je Hoffmann Tamás (1958–73), Gunst Péter (1974–). Gyakran közöl olyan parasztság- és gazdaságtörténeti, valamint néprajzi jellegű tanulmányokat, melyek fontos segítői a néprajzi kutatásoknak.