MÁSODIK KÖTET
F–Ka


FŐSZERKESZTŐ
ORTUTAY GYULA

SZAKSZERKESZTŐK
BODROGI TIBOR, DIÓSZEGI VILMOS, FÉL EDIT, GUNDA BÉLA,
KÓSA LÁSZLÓ, MARTIN GYÖRGY, ORTUTAY GYULA, PÓCS ÉVA, RAJECZKY BENJAMIN, TÁLASI ISTVÁN, VINCZE ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ
BUDAPEST 1979

KÉSZÜLT AZ AKADÉMIAI KIADÓ LEXIKONSZERKESZTŐSÉGÉBEN
AZ MTA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORT IRÁNYÍTÁSÁVAL

A LEXIKONSZERKESZTŐSÉG VEZETŐJE SOMOGYI BÉLÁNÉ

A LEXIKON KÉSZÍTŐI
NAGY OLIVÉRNÉ (felelős szerkesztő)
CSIKÓS MAGDOLNA (a felelős szerkesztő munkatársa)
LÖBLIN JUDIT (képszerkesztő)
KÁDÁR JÓZSEF (a képszerkesztő munkatársa)
VIRÁGNÉ MÁTYUS IDA (műszaki szerkesztő)
SÜLE JENŐ (nyelvi szerkesztő)

ISBN 963 05 1285 8 sorozat
ISBN 963 05 1287 4 II. kötet

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979
Printed in Hungary