hármas csárdás

a → csárdás két nővel járt változata ÉK-Mo.-on és szászka, szásztánc néven az erdélyi Mezőségen. Formulái: a nők a férfi két oldalán táncolnak, átvetéssel (→ átvetős) helyet cserélnek, a váltott páros forgás alatt az egyedül táncoló nő helyben forog, és a férfi mindkét nőt karja alatt forgatja. Bemutató jellege mellett a lakodalom előmulatságának tánca (a Gyöngyösbokrétás elnevezésű cigándi konyhatánc) és a lakodalmi → osztótánc egyik formája. A középkori udvari tánckultúrából is ismert hármas táncformát a szomszédos népeknél az învîrtita (D-erdélyi románok), a Momačko kolo (bácskai bunyevácok), a goralski trojka (kárpáti lengyelek) és a Dreisteirer (osztrák) képviseli. – Irod. Wolfram, R.: Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa (Salzburg, 1961); Martin György–Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai (Ethn., 1958); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).

Hármascsárdás (Vajdakamarás, v. Kolozs m.)

Hármascsárdás (Vajdakamarás, v. Kolozs m.)