hátravágó, csizmadiás, hátrahányó, keresztező

a → népies műtáncok jellegzetes motívuma, amelynek folklorizált változatai a paraszttáncokban is ismeretesek („hátravágós egyezve”, „hátravágás kettőzve”). – Irod. Pesovár Ferenc: Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctudományi Tanulm., 1959–60, Bp., 1960).

Hátravágó táncírása

Hátravágó táncírása