hegyező

a → népies műtáncok egyik jellegzetes motívuma, amelynek folklorizált változata a paraszttáncokban is előfordul. – Irod. Róka Pál: A táncművészet tankönyve (Bp., 1900); Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924).

Hegyező táncírása

Hegyező táncírása