Fáy Dávid (Fáj, 1721–Lisszabon, 1767)

jezsuita hittérítő és néprajzi gyűjtő. Nagyszombatban tanult. 1752–60-ig ÉK-Brazíliában az amanayé indiánokat térítette. Mint jezsuitát elfogták, 1762-ben Lisszabonba szállították, ott halt meg börtönben. Fennmaradt levelei értékes tudósítások az ÉK-braziliai indián törzsekről. – F. m. Foltin János: Fáy Dávid múltszázadi hithirdető levelei Amerikából (Magyar Állam, 1890); Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionáriusok úti levelei (Földrajzi Közl., 1910); Boglár Lajos: The Ethnographic Legacy of Eighteenth Century Hungarian Travellera (Acta Ethn., 1955).Irod. ifj. Szinnyei József: Egy magyar hittéritő úti élményei a múlt század derekán (Földrajzi Közl., 1876); Ács Tivadar: Akik elvándoroltak (Bp., 1940).