Herrmann Antal (Brassó, 1851–Szeged, 1926)

tanár, irodalomtörténész, etnográfus. A bécsi, kolozsvári és bp.-i egy.-en tanult, 1871-től Brassóban, 1875-től Pancsován, 1879-től Bp.-en, majd Fehértemplomon tanított. 1883-tól a bp.-i Pedagogium (tanárképző főisk.) némettanára. 1898-ban a néprajz tárgyköréből Mo.-on elsőként egy.-i magántanár Kolozsváron, 1921-től Szegeden, ahol haláláig tartott egyetemi előadásokat. Főként a cigány, erdélyi örmény és szász folklór, továbbá balladaproblémák foglalkoztatták. 1887-ben megindította az Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn c. folyóiratot összehasonlító igényű folklóranyag közlésére. Egyik fő szervezője volt 1889-ben a Magyar Néprajzi Társaságnak. Szerkesztette az Osztrák–Magyar Monarchia Iránban és Képekben c. kiadvány mo.-i anyagát (1885–1901). – F. m. A hegyek kultusza Erdély népeinél (Kolozsvár, 1893); A Magyarországban 1893... végrehajtott cigányösszeírás eredményei (Bp., 1895). – Irod. ifj. Kós Károly: H. A. (Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1957–58, 1958).

Herrmann Antal egy munkájának címlapja

Herrmann Antal egy munkájának címlapja