hetedhét országon (is) túl...

mesei sztereotípia, → népmesei szólás, → mesekezdő formula része. Arra utal, hogy a mesebeli események valahol nagyon messze, hétszer hét országon vagy hét ország közül a hetediken is túl, az → Óperenciás tengeren is túl, azüveghegyeken is túl történtek. Nem lehetetlen, hogy a kifejezés a 18–19. sz.-ban még hét, a mesemondók és hallgatóik által is ismert országra utalt. – Dienes István szerint a hét törzsi területre ma azonban már csupán a mesebeli, irreális távolságra vonatkozik. Szerepel még a mesékben ilyen sztereotípia is: „ment, mendegélt hetedhétország ellen ...”, „hetedhét országon nem volt párja ...”, „hétországra szóló lakodalmat csaptak ...” (hét: mágikus szám). – Irod. Dienes István: A honfoglaló magyarok (Bp., 1972).