holmi

a 16. sz.-ban már használt összetett szó „hol” vagy „hun” és „mi”. Eredeti jelentése bizonytalanságot, határozatlanságot fejez ki, körülbelül „valamiféle” értelemben. Ebből fejlődött ki később a „szedett-vedett tárgyak”, „cókmók” értelme. Még tágabb értelemben is előfordul; valakinek „minden holmija” jelentheti egész vagyonát is, de inkább összes ingóságait, az állatállomány kivételével. Ebben az értelemben a tárgyak szélesebb körét öleli fel, mint a → házbeli portéka, mert nemcsak a házban, hanem a gazdaság egészében található tárgyakat, szerszámokat, szekeret stb. is értik rajta. Bizonytalanságánál fogva soha nem jelent valami jogi értelemben összefogott tárgycsoportot.