Horváth Terézia (Bp., 1941–)

néprajzkutató, muzeológus. A bp.-i ELTE-n középiskolai tanári és etnográfusi (1965), majd doktori oklevelet (1968) szerzett. A Néprajzi Múz. textilgyűjteményének munkatársa (1965–). Szűkebb kutatási területe a népviselet. Tanulmányai mo.-i szakfolyóiratokban és múz.-i évkönyvekben jelennek meg. – F. m. Kapuvár népviselete (Népr. Közl., 1972. 1–4. sz.)