Huszadik Század

1. 1900–1919 között megjelent haladó, polgári, társadalomtudományi folyóirat, amelyet 1901-től kezdve a Társadalomtudományi Társaság adott ki. Gratz Gusztáv (1900–1903). Kégl János és Somló Bódog (1903–1906), 1906-tól megszűnéséig Jászi Oszkár szerkesztette. Létrehozását a polgári radikális körök szorgalmazták, de 1906-ig a társadalomtudomány valamennyi hazai művelőjének összefogására törekedett politikai pártállásra való tekintet nélkül. 1906-tól, a Társadalomtudományi Társaságban bekövetkezett kettészakadást követben elsősorban a polgári radikalizmus ideológiai fóruma, amelyben helyet kaptak marxista tudósok, pl. Szabó Ervin írásai is. A folyóirat jelentős szerepet játszott az 1918-as polgári demokratikus forradalom eszmei-politikai előkészítésében, de nem jutott el a Tanácsköztársaság eszmei támogatásáig. 1919-ben a Tanácsköztársaság megdöntését követően betiltották. A Huszadik Század az első, valóban jelentős szociológiai folyóirat Mo.-on, amely a korabeli szociológiai irányzatok ismertetésén, hazai kutatások eredményeinek közreadásán túlmenően figyelemmel kísérte a szociológiával rokon etnológiai munkákat, és helyt adott társadalomnéprajzi tanulmányoknak. – 2. 1947–49 között megjelent polgári demokratikus szociológiai folyóirat, a korábbi Huszadik Század örököse. Csécsy Imre szerkesztette. Néprajzban hasznosítható tanulmányokat nem közölt. – Irod. Remete László: Bevezetés (A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája, I., Bp., 1970).