Jakó Zsigmond (Margitta, 1917–)

történész, a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem tanára. Felsőfokú tanulmányait a bp.-i tudományegyetemen végezte. Pályáját népiségtörténeti és gazdaságtörténeti tanulmányokkal kezdte. Erdély művelődéstörténetével (írásbeliség, könyvtár, iskola, az értelmiség szerepe és helyzete) foglalkozik. Kutatási eredményei sokoldalról forrását képezik a néprajztudománynak. – F. m. Bihar megye a török pusztítás előtt (Bp., 1940); A gyalui vártartomány urbáriumai (Kolozsvár, 1944); A magyarpataki és kalini hamuzsírhuta története (Bukarest, 1956); Irás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történetéhez (Bukarest, 1976).