Járdányi Pál (Bp., 1920–Bp, 1966)

népzenekutató, Kossuth-díjas zeneszerző (1954). Zeneművészeti tanulmányai mellett a bp.-i egy.-en néprajzot tanult, doktorátust szerzett; zenekritikus, majd 1946-tól 1959-ig a Zeneművészeti Főiskolán a népzene tanára, 1951-től az MTA Népzenekutató Csoportjának munkatársa. Monografikus gyűjtő és feldolgozó munkája, elemző, rendszerező és összehasonlító művei, elvi megnyilatkozásai, gyűjteményes kiadványai egyaránt népzenekutatásunk legjobbjai közt jelölik ki helyét. Cikkei és tanulmányai zenetudományi folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben jelentek meg. Szerkesztette a Magyar Népzene Tára I. (1951) és IV. (1959) kötetét. – F. m. A kidei magyarság világa zenéje (Bp., 1943); Magyar népdaltípusok (I–II., Bp., 1961); Magyar népdalok és népies dalok (Kerényi Györggyel, I–III. Bp., 1961). – Irod. Rajeczky Benjamin: J. P. Jahrbuch für Deutsche Volkskunde, 1966); Kodály Zoltán: J. P. (Studia Musicologica, 1967).

Járdányi Pál

Járdányi Pál