játékba hívó

az → énekes gyermekjátékokat bevezető játékformula, tulajdonképpen → játékkezdő. Cselekménye csupán a gyermekek összehívása, felhívás a játékra. A résztvevők többnyire leányok. 1–2 gyermek szökkellő vagy futó lépéssel halad körben, vagy változó irányban a többi gyermek között, a hozzájuk csatlakoznak kézfogással egymás után a játszani szándékozó gyermekek. Mindnyájan éneklik, recitálják a → mondókát: „Ki játszik körbe”, „Mit játszunk lányok”, „Kör, kör, ki játszik” stb. Amikor elegen vannak – tízen–húszan a tér nagysága szerint –, összezárják a kört vagy sorbaállnak. Ekkor elhatározzák, hogy mit játszanak: vagy megszokott játéksorozatot, vagy közös elhatározás szerint választott játékot. – Irod. Igaz Mária–Borsai Ilona: Ki játszik körbe? Újjáéledt népi gyermekjátékaink (Bp., 1955).