Jávor Katalin (Bp., 1943–)

néprajzkutató. Tanulmányait a debreceni KLTE bölcsészettudományi karán végezte. A Néprajzi Múz. gyakornoka (1966–), az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa (1967–). A népi erkölcs, viselkedés, mentalitás kérdéseivel foglalkozik. – F. m. A parasztcsalád munkamegosztása egy nyírségi faluban (Debrecen, 1966).