jogi jel

minden olyan jel, ábra, betű, szám, jegy stb., amely valamely jogi viszonyt (jogosultság vagy kötelezettség) fejez ki, és figyelmen kívül hagyása társadalmilag megállapított jogkövetkezményekkel jár. Fajtái általában a következők: 1.közigazgatási jel, → tulajdonjegy. – 2. Az akaratkifejezés jele, pl. → kézjegy. – 3. Szerzői jegy, pl. → mesterjegy, → árujegy (→ cédula). – 4. Megszégyenítést vagy megkülönböztetést kifejező jegy. Ez utóbbiakon azokat a jeleket értjük, amelyeket pl. rabszolgák, elítéltek viseltek ruháikon vagy testükre sütve (csípőn, vállon, háton, homlokon), továbbá amelyeket a szentségtörőknek és gyógyíthatatlan betegeknek (pl. leprások) kellett hordaniuk.