juhnyíró olló

a → juhnyíráshoz használt vágóeszköz. Két típusának alakja régészeti leletek tanúsága szerint Európában a vaskor óta nem változott, és mindkét típus a mai napig használatos. Az egyik típus karikás rugójú, a másik X alakú kétszárú olló. Az ollót a nyíró jobb kezével használja. – Irod. Málnási Ödön: A szoboszlói juhászat (Népr. Ért., 1928); Nagy-Ödön: A mezőpaniti juhtenyésztés (Ethn., 1938).