Fél Edit (Kiskőrös, 1910–)

etnográfus, a történelemtudományok kandidátusa (néprajz, 1957). A szegedi tudományegyetem bölcsészettudományi karán doktori oklevelet szerzett (1935), a bp.-i tudományegyetem magántanárrá habilitálta (1946). A Néprajzi Múz. munkatársa, igazgatóhelyettese, osztályvezetője, majd tudományos főmunkatársa (1935–1970). Szerkesztette az Ethnographiát (1944–1948). Kutatómunkájának középpontjában a paraszti társadalom kérdései állnak. Könyveiben, tanulmányaiban ábrázolta egy Duna menti német község kulturális beilleszkedését, ill. hagyományőrzését, helyzetképet adott egy dunántúli falu kultúrájáról, társadalmáról a kutatás időmetszetében, vizsgálta a családszervezet, rokonsági intézmények, nemzetség, a munkában való kooperáció, a falusi társadalom rétegződése kérdéseit. A Hofer Tamással együtt végzett átányi kutatásból eddig megjelent kötetekben a község társadalmát, a paraszti gazdálkodás és háztartásvitel mindennapos döntési folyamatait és hagyományos ismeretanyagát, valamint a különböző paraszti üzemek eszközfelszerelését elemezte. További munkái a népviselettel, hímzéssel és általában a népművészet kérdéseivel, különösen a népművészet társadalmi összefüggéseivel, a múzeumi tárgygyűjtés elveivel foglalkoznak. Cikkei, tanulmányai főképpen a Néprajzi Értesítőben és az Ethnographiában, valamint külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. – F. m. Harta néprajza (Bp., 1935); Kocs 1936-ban (Bp., 1941); A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson (Érsekújvár, 1944); Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdasága vázlata (Érsekújvár, 1944); A magyar népi társadalom életének kutatása (Bp., 1948); Ungarische Bauernkunst (Hofer Tamással és K. Csilléry Klárával, Bp., 1958, 1969, magyarul: 1969, 1970); Hungarian Peasant Embroidery London (London, 1961, németül is); Népviselet (Bp., 1962); Parasztok, pásztorok, betyárok (Hofer Tamással, Bp., 1966); Proper Peasants (Chicago, 1969); Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt (Göttingen, 1972); Geräte der Átányer Bauern (Hofer Tamással, Koppenhagen és Bp., 1974); Magyar népműészet (Hofer Tamással, Bp., 1975, 19762); Magyar népi vászonhímzések (Bp., 1976).