felekezet

1.baptisták, → evangélikusok, → görög katolikusok, → görög keletiek, → reformátusok, → római katolikusok, → szekták, → szombatosok, → újkeresztények, → unitáriusok. – 2.banda, → halászbokor