fakilincs

lakóházak és más épületek egyszerű zárszerkezete. Alkalmazták kiskapun, kertajtón is. Lényege az, hogy a belső oldalon levő, tengelye körül elfordítható, zárt állapotban a tokból kiálló kampóba csúszó fapecekhez madzagot kötöttek, melyet az ajtón ütött lyukon keresztül kívülre vezettek. A madzag végére vaskarikát vagy fadarabot kötöttek. A madzag meghúzásával lehetett az ajtót kinyitni. Fejlettebb formájában a zárnyelv szerepét betöltő fapecket fatengelyre erősítették, a tengely végét az ajtón vágott lyukon kívülre vezették. A tengely elfordításával lehetett az ajtót kinyitni.