Fényes Elek (Csokaly, 1807–Újpest, 1876)

statisztikus, az MTA 1. tagja (1837), a reformkori polgári haladás harcosa. Nagyváradon bölcsészeti tanulmányokat, Pozsonyban jogot végzett. A pozsonyi ogy.-eken a távol levő főrendek képviselője. 1836-ban Pesten telepedett le, különböző gazdasági területeken működött, elsősorban azonban statisztikai munkásságot folytatott.. Munkáiból ismerték meg a kortársak a korabeli Mo. gazdasági, népességi, statisztikai állapotát. Fényes Elek a nemzet anyagi és szellemi erőforrásainak számbavételén túl fejlődésében ábrázolta az ország állapotát, összehasonlította a külföldi viszonyokkal, hogy az elmaradottság még jobban szembetűnjék. Műveinek leíró része hatalmas értékű néprajzi forrás is. 1848-ban Szemere Bertalan az Országos Statisztikai Hivatal szervezésével bízta rneg. A szabadságharc bukása után börtönbe került. Elképzelései 1867 után főként Keleti Károly munkásságában valósultak meg. – F. m. Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben (I–VI., Pest, 1836–40); Magyarország statistikája (I–III., Pest, 1841–43); Magyarország leírása (I–II., Pest, 1847); Magyarország geographiai szótára (I–IV., Pest, 1851). – Irod. Keleti Károly: Emlékbeszéd F. E. felett (Bp., 1878); Horváth Róbert: F. E. a haladó magyar statisztikus és reformer (1807–1876) (Szeged, 1957).

Fényes Elek

Fényes Elek