fia rabolta anya

a → török mondakörbe tartozó mondatípus. Szüzséje: Az anya saját fiának fogságába esik, akit a törökök gyermekkorában elraboltak és felneveltek (más változatokban egy fiút és egy leányt raboltak el). A basa – az elrabolt fiú – dajkát fogad gyermeke mellé, aki altatódalt énekel a bülcsőben ringó gyermeknek. A basa a dalról ismeri fel anyját. A magyar nyelvterületen ez a téma elsősorban ballada formájában ismert (→ török fogságban viszontlátott fiú) és feltételezhető, hogy felejtés, kopás után vált mondává, néhány versbetét megtartásával. A fia rabolta anya mondatípusa K-Európa és a Balkán népeinél általánosan elterjedt. – Irod. Putyilov, B. N.: A magyar „fia rabolta anya” mondája a szláv adatok világánál (Ethn., 1964).